Didaktisk Vejledningsmodel

Den Didaktiske Vejledningsmodel viser den didaktiske proces, som du skal igennem, for at kunne arbejde konstruktivt med motivationsskabende vejledning. Modellen viser de tre didaktiske områder:

  • planlægning
  • vejledning (gennemførelse)
  • evaluering

Disse tre områder kædes sammen af fokus på motivation, hvor motivationsfaktorer bliver det, der driver processen.

Ved planlægning af vejledning, er der fokus på, hvilke motivationsfaktorer der skal indgå i vejledningsprocessen. Dette fokus fortsætter under vejledningen, gennem  dialog med den lærende.

Under vejledningen er der fokus på, hvilke motivationsfaktorer der fungerer og hjælper den lærende videre. Denne erfaring bringes videre til evalueringen.

Gennem evaluering kommer der fokus på, hvilke motivationsfaktorer der er blevet overset. Denne viden føres med til planlægning af næste vejledningsproces.

I kernen af denne didaktiske proces har vi konteksten, der har indflydelse på alle områder og på alle motivationsfaktorer.

 


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard