Kontekst – det digitale læringsrum

Det digitale læringsrum er en læringskontekst, der skal stilladseres af underviseren, så den lærende får oplevelsen af at kunne mestre at navigere i rummet.
Underviseren skal justere konteksten på en måde, der giver den lærende oplevelsen af relevans og selvstyre, samt understøtte udviklingen af en høj self-efficacy.

 

Rosemary Luckin, der er professor på UCL, har lavet en model, der kategoriserer fire forskellige former for ressourcer i den lærendes kontekst.
Disse ressourcer har alle et filter; en barriere eller grænse, der er vigtig at have fokus på, når vi stilladserer den lærendes kontekst. (Luckin, R. , 2010)

Tools:

Dette er alle former for værktøjer, som den lærende benytter; bøger, blyanter, briller, etc. Dette inkluderer også teknologi og digitale værktøjer.
Filtre til disse ressourcer kan f.eks. være, manglende adgang til programmer. Det kan være GDPR udfordringer, at skulle huske kodeord, etc.

People:

Dette er de mennesker, som den lærende er i kontakt med; i læringssituationen. Det kan være medstuderende, underviseren, familiemedlem, chef og kolleger.
Filtre
til disse ressourcer kan være, at underviseren ikke kan kontaktes udenfor arbejdstid. Det kan være, at samarbejde stiller krav til arbejdsformer eller andet. .

Environment:

Dette er lokationen, hvor den lærende befinder sig; både fysisk og digitalt. Det kan være hjemme, i klasselokalet, på biblioteket, etc. Men det kan også være den digitale platform, hvor studerende og undervisere mødes.

Filtre til disse ressourcer kan være, at man har dårlig netforbindelse. Det kan også være, at man ikke har mulighed for at mødes fysisk til opgaver, der ville have gavn af dette.

Knowledge & Skills:

Dette er den for forståelse, som den lærende har. Her er tale om faglig viden, der kan bygges videre. Det er kompetencer til at deltage i gruppesamarbejde og digitale kompetencer til at kunne deltage i det digitale miljø.

Filtre til disse ressourcer kan netop være manglende kompetencer indenfor anvendelsen af IT.

Den lærende står i centrum for disse ressourcer.

 

En relationsmodel – og en stilladseringsmodel

De fire ressourceområder står alle i relation til hinanden; med den lærende i midten.
Ændres én ressource, har dette indvirkning på både den lærende og på de andre ressourcer.
Da den lærende står i midten, har denne også indvirkning på ressourcerne.
 
Luckins EoR model kan anvendes til at analysere og stilladsere et undervisningsforløb.
Som underviser kan du bruge modellen til at analysere forløbets anvendelse af ressourcer og undersøges, hvilke filtre, der kan have betydning for forløbet.
Derefter kan du stilladsere undervisningen ved at se på mulige kontekster, hvorefter du organisere en kontekst, der imødekommer den lærendes Zone for nærmeste udvikling. (Dette kalder Luckin; zonen for samarbejde.)

Mere viden om Luckins model EoR

Herunder finder du en video, der forklarer modellen – og brugen af den.
Du kan finde litteratur om Luckin under siden REFERENCER

https://youtu.be/cdDWXmsfSWA


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard