Læringssyn

“Grundideen i konstruktivismen er, at læring opstår gennem synteser,
hvor fornuft, sansning, dialog, efterligning, indbildning og erfaring
sættes sammen til en helhed, og hvor individets interaktion med sine
omgivelser er helt central.”

Beck et al., 2014
s. 161

Læremidlet, på denne hjemmeside, tager udgangspunkt i Vygotskys teori omkring ZNU, hvor det er vigtigt at have fokus på den lærendes nærmeste udviklingszone.

Derudover er det baseret på Deweys teori om refleksiv læring og mesterlære, med afsæt i relevans. Rollemodeller er vigtige for motivationsskabelse og muligheden for at spejle sig, gennem refleksion.

Wengers beskrivelse af praksisfællesskaber er vigtig i forhold til udvikling af den lærendes Student Agency og Transformative Competencies, fordi der arbejdes med prioriteringer og ansvar for både sig selv og fællesskabet.

Konstruktivistisk vejledning handler om at hjælpe den lærende på vej, gennem dialog. Det centrale er den lærende og dennes kontekst, hvilket kræver fokus på differentiering og relationsskabelse.

Du kan finde litteratur om læremidlets læringssyn, ved at besøge undersiden REFERENCER


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard