Lærervejledning til motivationsskabende vejledning online

Formålet med dette læremiddel er at give dig værktøjer til at kunne arbejde med motivationsfaktorerne, gennem vejledning, for derigennem at kunne udvikle den lærendes Student Agency. Værktøjerne er udviklet til brug ved undervisning af voksne og unge mennesker.

 

Læremidlet skal anvendes når det giver mening, i forhold til dit didaktiske arbejde:

  • Når en lærende har brug for at arbejde med motivationsfaktorer, pga. lav self-efficacy, manglende følelse af relevans eller oplevelsen af manglende selvstyre
  • Når du, som underviser, ønsker at arbejde med din vejledningsproces i en periode, for at blive mere bevidst om brugen af områderne i  Motivationsfaktor Modellen.

 Læremidlet kan anvendes meget struktureret, ved systematisk brug af vejledningsskema; eller det kan bruges mere procesorienteret, ved brug af mindmaps. Du kan vælge at arbejde udelukkende digitalt, eller du kan vælge at printe alt ud, så du kan få værktøjerne i hænderne. Du kan læse om læremidlets læringssyn og om den Didaktiske Vejledningsmodel ved at bruge undermenuen.


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard