Student Agency – OECD Learning Compass 2030

OECDs “The Future of Education and Skills 2030 project” vil ændre pensum og evalueringsmetoder, der i mange år har haft fokus på fag-faglige målsætninger, til at have en didaktisk og pædagogisk fokus på dannelse af individer i trivsel; med kompetencer til at kunne tilføje værdi til samfundet.

Sekretariatet har udviklet et lærings kompas, der viser, hvilke kompetencer de lærende skal besidde i 2030. OECD sætter især fokus på det, sekretariatet kalder “student agency” og “co-agency”, der didaktisk handler om at udvikle den lærendes identitet til at kunne sætte mål, reflektere og handle ansvarligt, koblet med følelsen af at “høre til”; at være en værdifuld del af samfundet.

Den lærende skal udvikle evnen til at kunne handle konstruktivt og finde løsninger der gavner både sig selv og omverdenen. Den lærende skal udvikle “transformative competencies”, der handler om at blive i stand til at kunne prioritere, når der opstår konflikter og om at kunne tage ansvar. OECD pointerer, at læring sker i sociale kontekster og at det derfor er vigtigt, at den lærende kan deltage i trygge, fagligt givende og socialt støttende fællesskaber.

“When students develop agency they rely on motivation, hope,
self-efficacy and a growth mindset (the understanding that abilities and
intelligence can be developed) to navigate towards well-being. This
enables them to act with a sense of purpose, which guides them to
flourish and thrive in society.”

OECD Learning Compass 2030, 2019
s. 35

Du kan læse meget mere om OECDs learning compass her


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard