Maiken Damsgaard – Illustrator

På denne side ser du et udsnit af mine illustrationer.

Der er forskellige stilarter og der er anvendt forskellige medier.
Jeg arbejder mest på papir, hvorefter jeg bearbejder digitalt.

Med baggrund som lærer, er det naturligt for mig at bevæge mig indenfor børne- og faglitteratur. Jeg arbejder dog også med plakater, kalendre, etc.

Find priser og kontaktinfo nederst på siden


HUSK:
alle billeder på denne side hører under Copyright – tilhører Maiken Damsgaard og må ikke anvendes af andre, med mindre dette er aftalt.


Illustrationer til bogen “Abc-snak”

Klik på billede, for at se originalstørrelse


Illustrationer til vægkalender

Klik på billedet, for at se originalstørrelse


Illustrationer til Artmoney serien “Hverdag”


Illustrationer til fagbøger af Tea Thyrre Sørensen


Illustrationer til teaterplakater

Klik på billedet, for at se originalstørrelsen


Illustrationer til malebøger


Illustrationer fra Inktober

Klik på billedet, for at se originalstørrelsen


Illustrationer fra Bullet Journal

Klik på billedet, for at se originalstørrelsen


Diverse illustrationer

Klik på billedet, for at se originalstørrelsen


PRISER

Vejledende, ved illustrationer med pen (og akvarel), i henhold til medieaftalen 2023.

Til bøger / magasiner

Illustration: 3.000

Omslagstegning til forside: 5.000

Vignet / mindre stregtegning: 1.500

Til plakater / brochurer / postkort

illustration til plakat, vægkalender o.lign.: 8.500

illustration til postkort, brochure o.lign.: 5.800

Opstart, idégenerering og rettelser

Opstartsmøde: pris og indhold aftales individuelt

Idégenerering ved nyt koncept (3-4 timer): 2.500

Længerevarende samarbejder

Der kan laves individuelle aftaler ved længerevarende samarbejde.
Eksempelvis ved gentagende illustrationer til et magasin, ved aftale om illustrationer til flere bøger, ved aftale om illustrationer til undervisningsmaterialer, ved månedlige illustrationer til et nyhedsbrev eller lignende.

Priserne er for illustrationer med pen og akvarel. Ønskes illustrationer med farveblyant eller digitalt tegnet illustrationer, aftales en timepris.


Tillæg og rettigheder

Ved anvendelse af illustrationer ifm. markedsføring afregnes med 100 pct. tillæg til den oprindelige pris. (jvf. medieaftalerne)

§ 6. Anvendelse, brugsret og ophavsret
I henhold til gældende lovgivning om ophavsret har Freelanceren ophavsretten til de dele af produktet, der har selvstændig værkshøjde, f.eks. tegninger og illustrationer.

Som digitaludgave regnes også udgivelse på digitale sociale medier under forudsætning af, at de er underlagt den samme redaktionelle ledelse/organisation. Materiale, der genanvendes helt eller delvist, afregnes med 100 pct. af den gældende pris på anvendelsestidspunktet.

Anvendelse af produktet ud over det det aftalte, skal aftales og aflønnes særskilt.
Skal det leverede anvendes til bogarbejde, annoncer og anden reklame, plakater og postkort, aftales brugen ved aftalens indgåelse.

Tegninger og illustrationer må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning eller sammenkopiering.

Produktet, herunder tegninger og illustrationer må ikke udlånes eller videresælges til tredjepart, uden forudgående aftale med freelanceren, hvilket også gør sig gældende for tegninger og illustrationer fremsendt i udvalg.

Tegnerens navn anføres ved tegningen.

Tilretning, proces og betaling

Der laves en aftale for arbejdsproces (der udformes en procesplan) ved opstartsmøde. Denne aftale skrives ned og godkendes af begge parter.

Der følger op til 4 mindre tilretninger med i prisen (efter godkendt skitse).
Mulighed for tilretninger lægges ind i procesplanen. Ønskes yderligere tilretning er prisen 750 kr i timen. Dette gøres for at sikre både effektivitet for arbejdsgiveren og minimering af “ikke betalt tid” for freelanceren.

Fakturering sker gennem Factofly. Betaling sker i to rater, hvoraf den første betales umiddelbart efter opstartsmødet og betaling af sidste rate sker senest 14 dage efter udført arbejde. Opgaven igangsættes efter indbetaling af første rate.

Kontakt

Telefon nr: 25778806

Mail: kontakt@maikendamsgaard.dk