Refleksionskort til motivationsskabende vejledning

Disse refleksionskort er lavet, for at du får gennemgået nogle refleksioner, i forbindelse med din vejledning.
De kan bruges til skriftlig vejledning og som forberedelse til mundtlig vejledning.

Kortene er udviklet med ønsket om at koble Hatties Feedbackmodel og Motivationsfaktor Modellen med hinanden, så du kan arbejde motivationsskabende med vejledning på flere niveauer.

 

Du kan se skema med oversigt over refleksionsspørgmsål og deres formål her

 

FORMÅL:

  • at understøtte en motivationsskabende vejledning
  • at vejlede, med udgangspunkt i den lærende
  • at stilladsere vejledning, så du ikke ryger i fælden med at give vejledning på det samme niveau, hver gang
  • at udvælge de refleksionsspørgsmål, der er didaktisk brugbare i den pågældende situation

 

Se video nederst på siden, hvor du får inspiration til brug af refleksionskort sammen med et mindmap
Gå til menuen “lærervejledning” for at få en beskrivelse af, hvordan kortene bruges.

 

Du kan vælge at printe refleksionskortene ud


Print

Du kan også vælge at bruge den digitale udgave, herunder.
Der er tre sæt kort.

Feed Up niveauer – målsætning

Feed Up | Projektniveau
Feed Up | Processniveau
Feed Up | Selvreguleringsniveau
Feed Up | Personlig niveau
Feed Up | Projektniveau

Når den lærende viser tegn på ikke at have forstået OPGAVEN

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL AT LØSE OPGAVEN

 

Er målet bæredygtigt, ift. tid og ressourcer?.Ligger målet i ZNU?.Kan målet sættes i relation til et andet, tidligere opnået mål?.….Kan den lærende selv være med til at definere målet?.Hvad kan den lærende bruge målsætningen til?.

TYDELIGGØR MÅLET FOR OPGAVEN

Feed Up | Processniveau

Når den lærende viser tegn på ikke at have forstået PROCESSEN

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL PROCESSEN

 

Hvilke strategier kan den lærende overskue at anvende?.Hvilke kompetencer har den lærende, der kan anvendes?.Hvordan kan du positivt beskrive en strategi, der skal anvendes?.Kan du vise eksempel på, hvordan opgaven kan løses?.Kan den lærende få mulighed for at vælge mellem forskellige strategier?.Kan den lærende selv komme med forslag til strategier?.

HVILKE STRATEGIER KRÆVER DET AT NÅ OPSTILLEDE MÅL?

Feed Up | Selvreguleringsniveau

Når den lærende viser tegn på at kunne være med til at lave målsætning

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE SELVSTÆNDIG I FORHOLD TIL MÅLSÆTNING

 

Hvilket mål og hvilke strategier er realistiske / ønskværdige for den lærende?.Hvilke kompetencer tænker den lærende, at der skal i spil (bruges eller læres)?.Hvilke stilladseringer fra andre processer kan den lærende bruge igen?.Kender den lærende nogen, der kunne være en hjælp i forhold til at finde gode mål / strategier at arbejde med?.….Hvilke mål og strategier kan den lærende identificere sig med?.

REFLEKSIONER TIL DEN LÆRENDE

Feed Up | Personlig niveau

Når den lærende viser tegn på at være i tvivl om egne evner

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT FÅ STØRRE TRO PÅ EGNE EVNER TIL AT LØSE OPGAVEN

 

Anerkend evt. stress eller nervøsitet.Hvilke kompetencer kan du fremhæve positivt?.Hvordan kan en overskuelig målsætning og proces stilladseres?.Kan du henvise til den lærendes tidligere målsætninger og processer, der er gået godt?.Hvad skal der til, for at den lærende ikke er utryg i forhold til opgaven?.Kan du henvise til drømme/ønsker hos den lærende, som kan hjælpe med at opnå regulering via identifikation?.

OBSERVATIONER AF DEN LÆRENDE

Feed Back niveauer – status quo

Feed Back | Projektniveau
Feed back | Processniveau
Feed Back | Selvreguleringsniveau
Feed Back | Personlig niveau
Feed Back | Projektniveau

Når den lærende viser tegn på ikke at have løst opgaven korrekt

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL AT LØSE OPGAVEN

 

Hvordan kan eventuelle mangler kommunikeres, uden at føre til stress, angst etc.?.Hvor godt løser den lærende opgaven??.Hvordan kan du overskueliggøre det, der mangler at blive løst korrekt?.Kan du – positivt – vise et eksempel på en opgave, der er løst koorekt?.Kan den lærende sætte ord på, hvordan målet opfyldes?.Kan den lærende se målet med opgaven?.

HVORDAN OPFYLDER DEN LÆRENDE SINE MÅL?

Feed back | Processniveau

Når den lærende viser tegn på ikke helt at mestre processen

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL PROCESSEN

 

Hvordan kan eventuelle udfordringer kommunikere, uden at føre til stress, angst etc.?.Hvilke kompetencer anvender den lærende?.Hvordan kan du positivt skitsere, hvad den lærende har gjort, indtil videre?.Kan du vise eksempel på en god proces?.….Kan den lærende beskrive den gode del af processen?.

HVILKE STRATEGIER ANVENDER DEN LÆRENDE?

Feed Back | Selvreguleringsniveau

Når den lærende viser tegn på at kunne reflektere over egen proces

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE SELVSTÆNDIG I FORHOLD TIL PROCESSEN

 

Hvilke presser eller hjælper til at løse opgaven?.Hvilke kompetencer tænker den lærende, at der er brugt eller lært?.Hvilke stilladseringer eller råd har den lærende brugt til at løse opgaven?.Hvilke mennesker har den lærende anvendt som sparringspartnere eller som mesterlærer?.….Hvor kan den lærende se relevans i forhold til målsætning og proces?.

REFLEKSIONER TIL DEN LÆRENDE

Feed Back | Personlig niveau

Når den lærende viser tegn på at være i tvivl om følelsen af relevans

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT FÅ STØRRE OPLEVELSE AF RELEVANS

 

Handler følelsen om eks. manglende kontrol eller lav self-efficacy?.Hvilke brug af kompetencer er vigtige at få fremhævet, ift. den lærendes interesser?.Hvordan kan du synliggøre status quo som værende relevant for den lærende?.Kan du henvise til andre, med samme målsætninger som den lærende?.….Kan du henvise til drømme/ønsker hos den lærende, som kan hjælpe med at opnå releterbarhed?.

OBSERVATIONER AF DEN LÆRENDE

Feed Forward niveauer – fremadrettet

Feed Forward | Projektniveau
Feed Forward | Processniveau
Feed Forward | Selvreguleringsniveau
Feed Forward | Personlig niveau
Feed Forward | Projektniveau

Når den lærende viser tegn på at være usikker på, hvad der KRÆVES

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL AT LØSE OPGAVEN

 

Hvad er realistisk at nå, ift. tid og ressourcer?.Hvilke af den lærendes kompetencer kan anvendes til at nå målet?.Hvordan kan du overskueligt skitsere det, der skal laves?.Kan du – positivt – vise et eksempel på en opgave, der er løst korrekt?.Kan den lærende sætte ord på, hvad der mangler at blive lavet?.Kan du henvise til tidligere lignende opgaver, som den lærende fandt spændende?.

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT NÅ MÅL?

Feed Forward | Processniveau

Når den lærende viser tegn på at have brug for stilladsering

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE MOTIVERET TIL PROCESSEN

 

Hvilke strategier kan den lærende overskue?.Hvilket niveau af udfordring er realistisk?.Hvordan kan du positivt skitsere processen for den lærende?.Kan du henvise til nogen, som den lærende kan søge sparring hos?.….Kan den lærende beskrive mulig process?.

HVILKE STRATEGIER SKAL DEN LÆRENDE ANVENDE?

Feed Forward | Selvreguleringsniveau

Når den lærende viser tegn på at være GODT i gang med opgaven

FORMÅLET ER AT HJÆLPE DEN LÆRENDE MED AT BLIVE ENDNU BEDRE TIL SELVREGULERING

 

 .Kan den lærende udfordre sig selv en lille smule?.Kan den lærende afprøve nye metoder og strategier?.Hvilke mennesker kan den lærende anvende som sparringspartnere eller som mesterlærer?.Har den lærende idéer til udvidelse af opgaven?.….

REFLEKSIONER TIL DEN LÆRENDE

Feed Forward | Personlig niveau

Når den lærende viser tegn på at motiveret

FORMÅLET ER AT UNDERSTØTTE OG UDFORDRE DEN LÆRENDES GODE UDVIKLING

 

 .Hvilke brug af kompetencer er vigtige at få fremhævet, ift. den lærendes interesser?.Hvordan kan du skitsere det, der fungerer godt – og det, den lærende kan blive udfordret på?.Kan du henvise til nogen, som den lærende kan være rollemodel for?.Kan du tydeliggøre, hvilke gode prioriteringer den lærende har foretaget?.….

REFLEKSIONER OVER FREMTIDEN

http://www.maikendamsgaard.dk/wp-content/uploads/2021/12/refleksionskortene.mp4


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard