Teori om motivationsskabende vejledning online

Når vi taler om online undervisning, er vi nødt til at se på den kontekst, som den lærende befinder sig i, når der skal opnås læring. 

Kontekst for læring kan ikke indsnævres til at være en læringsplatform, til brugen af Zoom-møder eller til brugen af Google drev til aflevering af skriftlige opgaver.

Konteksten består derimod af ALLE de ressourcer, som den lærende møder. Det kan være mennesker, sociale medier, diverse digitale værktøjer, alle undervisningens opgaveformuleringer, forskellige platforme til opbevaring af litteratur, etc. (Luckin, R. , 2010)

Motivationen for deltagelse i læringsrummets kontekst opstår ved følelsen af mestring, selvstyre og relevans. Som underviser skal vi arbejde med den lærendes self-efficacy.

Vejledning er midlet til at skabe motivationsdrevet læring, gennem fokus på den inddragende proces og på den lærendes udvikling af kompetencer til at kunne prioritere og tage ansvar (Student Agency)

 

Du kan finde litteraturstudiet til denne hjemmeside, ved at besøge undersiden REFERENCER


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard