Værktøjer til motivationsskabende vejledning online

Motivationsskabende vejledning kræver fokus på både kontekst, motivationsfaktorer og  målsætning. Jeg har udviklet tre værktøjer, der kan hjælpe dig med at stilladsere din vejledning og din evaluering.

Refleksionskortene giver dig en dybere forståelse af den lærendes faglighed og proces. De faciliterer fokus på de områder, der kan blive overset eller glemt; i en travl hverdag.

Storyboardet giver dig overblik over forløbets udfordringer og faciliterer et skema for, hvornår der kan være brug for ekstra vejledning. Storyboardet kan også bruges som værktøj til at finde årsager til udfordringer, når du skal give vejledning.

Vejledningsskemaet giver dig mulighed for at skabe noget struktur over dit motivationsskabende arbejde. Det er et værktøj, der kan bruges i forhold til din didaktiske planlægning af vejledningsforløb.

God fornøjelse.


 Produktspeciale | © Maiken Damsgaard